Home

GDPR/AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Om aan de GDPR/AVG te voldoen moet elke organisatie en zzp-er zowel op Organisatorische vlak, als op ICT security voldoende maatregelen nemen.

De GDPR/AVG wordt vanaf 25 mei 2018 strenger gecontroleerd (boetes tot 20 miljoen) door de Autoriteit Persoonsgegevens en is de wet aangepast t.o.v. van de Wbp (Wet bescherming Persoonsgegevens) die voor 25 mei 2018 van toepassing was.

AVG implementatie traject

 • Aanpak
  I-Figure heeft een aanpak ontwikkeld om organisaties in het midden en kleinbedrijf (ZZP-ers) AVG/GDPR compliant te maken en dit jaarlijks te controleren. Hierbij is de insteek om dit op een praktische manier in te vullen.
 • Scan
  Een traject naar het voldoen aan de AVG begint meestal met een scan om vast te stellen wat de huidige status is. Vaak zijn er al wel maatregelen genomen maar zijn ze nog niet als zodanig herkent of zijn ze er wel maar staan niet op papier.

In deze scan zullen we een aantal personen interviewen (verantwoordelijke eindmanager, IT manager, kwaliteitsmanager, HR manager, Financieel manager) of mensen met soortgelijke functie.

De uitkomsten verwerken we tot een rapport waarin beschreven wordt hoe de onderneming er voorstaat en zal er een aanbeveling zijn welke stappen genomen moeten worden om AVG/GDPR compliant te worden op zowel IT gebied als Organisatorisch vlak.

 • Implementatie
  Het rapport uit de scan kan voor de projectgroep als goede leidraad dienen om de AVG te implementeren. De uitkomsten van het rapport bespreken we dan ook graag met de projectgroep. Hierna kunnen zij een projectplanning maken. Wij treden graag op als auditor van het project zodat de organisatie zelf de nodige stappen uitwerkt. Op deze manier wordt de implementatie meer eigen van de organisatie en wordt het actiever gesteund in een organisatie. I-Figure beantwoord uiteraard graag vragen die optreden.

Als er geen capaciteit is binnen de organisatie om zelf een implementatie te doen dan kunnen de mensen van I-Figure dit uiteraard ook doen. Wij willen dan graag spreken met verschillende personen op de werkvloer waar bij voorbeeld procedures beschreven moeten worden of soms aangepast moeten worden.

 • Bewustwordingspresentatie
  De wetgever schrijft voor dat je al het personeel moet bewustmaken van de AVG en hoe jullie daarmee omgaan. I-Figure heeft een algemene bewustwordingspresentatie welke aangepast kan worden aan een specifieke organisatie.
 • Functionaris Gegevensbescherming (FG)
  Soms ontkomt een organisatie niet aan een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Vrijwillig mag je van de wetgever ook een FG aanstellen. Hiermee geef je direct een extra signaal af het serieus op te pakken en alle maatregelen te nemen die in je mogelijkheden liggen. Een FG mag iemand intern zijn maar mag ook extern aangewezen worden.

Kosten

Wat kost dat?
Bij een pragmatische invulling mag u ook een passend kostenplaatje verwachten. Geen enkele ondernemer zit te wachten op veel extra kosten om aan deze wetgeving te voldoen maar ze willen het wel geregeld hebben.

Een echte prijs kunnen we helaas niet beschrijven omdat dit afhankelijk is van de omvang en complexiteit van de onderneming. Om wel een indicatie te kunnen geven moet u denken aan een bedrag van 300 tot 2000 euro exclusief btw voor een scan. Voor een complete offerte neemt u even contact op met email@wouterkerkhof.nl

Meer dan 60 ondernemers gingen u voor! Daartussen zitten: Dierenartsen, Makelaars, Kinderdagverblijven,  Advocaten, Winkels, Vrachtvervoerders en Productie bedrijven.

Koffie
Na het lezen van de pagina zin in koffie neem dan contact op en we maken een afspraak met een kop koffie. Uiteraard geheel vrijblijvend.

Over ons

I-Figure BV
Wouter Kerkhof is de eigenaar van I-Figure BV. Wouter heeft een track record in de ICT en management op gebied van Internet of Things en innovaties. Naast zijn werk als consultant heeft hij samen met zijn zusje “De Meesterknecht”. Een bedrijf waar ze advocaten ondersteunen met Paralegal services. Wouter zijn kennis en kunde uit de ICT en zijn bedrijf op juridisch gebied is een perfecte combinatie voor GDPR/AVG implementaties en vraagstukken. Inmiddels heeft I-Figure BV geholpen bij meer dan 60 GDPR/AVG implementaties.

Wouter is Certified Data Protection Officer (PECB CDPO)en Certified IT manager met 15+ jaren ervaring.
I-Figure kan op gebeid van de GDPR/AVG:
– GDPR/AVG scan uitvoeren
– Vraagbaak zijn bij implementatie
– GDPR/AVG implementeren
– Als Extern Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld worden.

Blog