Privacybeleid

Privacy en bescherming van persoonsgegevens
Het is mogelijk om deze website te gebruiken zonder het achterlaten van persoonlijke gegevens. Om gebruik te kunnen maken van onze services dient u zich eerst te registreren. Uw persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc.) worden door ons verwerkt met inachtneming van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De volgende bepalingen verschaffen informatie over het doel en de scope van het verzamelen en opslaan van persoonlijke data zoals uitgevoerd door I-Figure BV

Cookies
Op deze website wordt mogelijk gebruik gemaakt van zogeheten functionele cookies. Een cookie is een klein databestand. Uw browser slaat hierin enkele gegevens op die door uw browser worden verstuurd. In een cookie worden nooit persoonsgegevens opgeslagen. Het gebruik van cookies is veilig. De meeste cookies zijn zogeheten sessie cookies die direct na uw bezoek worden gewist. Cookies bevatten informatie die ons bij een later bezoek in staat stelt u te herkennen. Herkenning vindt plaats op basis van de in de cookie opgeslagen informatie van het IP adres. Cookies stellen ons in staat om uw gebruiksgemak te vergroten en toegang tot onze website te faciliteren. U kunt het gebruik van cookies voorkomen door het wijzigen van de cookie instellingen binnen uw browser. Houd er rekening mee dat bij wijziging van deze instellingen mogelijk niet volledig gebruik kunt maken van alle functionaliteiten binnen deze website.

Registreren
Om gebruik te maken van onze diensten dient u zich eerst te registreren. De gegevens die u invoert gedurende registratie zoals, naam, e-mailadres, telefoonnummer, etc. worden uitsluitend gebruikt om u te voorzien van informatie aangaande de diensten van I-Figure BV en/of daaraan gerelateerde producten. Gedurende de registratie worden naast de ingevoerde gegevens ook de tijd en datum van registratie opgeslagen. Dit doen wij om onszelf te beschermen tegen misbruik van uw gegevens door derden door zich zonder uw weten bij ons te registreren.

Geheimhouding/ verzoek tot wissen gegevens
In lijn met de privacyrechten zoals deze gelden volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben gebruikers van deze website het recht op informatie over het gebruik van hun persoonsgegevens. Ook kunnen zij inzage, correctie en verwijdering van hun gegevens vragen en bezwaar maken tegen het gebruik ervan zolang dit niet in strijd is met een geldende wettelijke bewaarplicht.

Contact
Wij bieden u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via e-mail en/of het contactformulier op onze website. In dit geval worden alle data opgeslagen om uw contactverzoek te kunnen behandelen. Wij delen geen gegevens met derden.